maandag 21 januari 2019

Commando- overdracht Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen


In deze video de speech van Luitenant-Kolonel Gerard van Cuijck waarin hij o.a. de boekwerken van  Overste Piet Yntema aanhaalt als belangrijke stukken die de verbintenis vertegenwoordigd tussen de AAT compagnieën in het verleden en het Regiment nu. Ons Herinneringsboek behoort daarbij!


De commando-overdracht en overhandiging van het vaandel. Aan het eind van de film wordt het Regimentslied B&T uit volle borst meegezongen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten