maandag 23 april 2018

De DAF YT 514 op tijd voor de reunie!

Daar is 'tie dan: wat een schoonheid! De YT 514 van Verhoef Transport uit Zevenaar arriveert bij het DAF museum.

De Reünie van 2018 van uur tot uur....


·         Zaterdagmorgen vroeg  09.45 uur: Binnen het DAF Museum wordt de laatste hand gelegd aan de ontvangst met koffie en gebak. De  Reünie crew is reeds aanwezig en een aantal is bezig de badges te sorteren op alfabet. De dieplader met daarop de in nieuwstaat verkerende DAF YT 514 arriveert en wordt afgeladen. Met Piet van Tiel achter het toch wel erg grote stuurwiel wordt de YT het museum binnengereden. De eerste gasten arriveren.

·         10.45 uur: Het merendeel van de reünisten is binnen. De koffie met vlaai vindt gretig aftrek.

·         11.35 uur: Iedereen binnen. We kunnen beginnen. Henk Kruit opent de reünie met een kort  praatje waarin ook de overledenen worden herdacht. Ook gaan de gedachten uit naar die mannen die door ziekte niet aanwezig kunnen zijn. Na de huishoudelijke mededelingen is het woord aan Kol. BD Toine Fraanje die ons meeneemt naar de “AAT toen en NU”. Middels een korte briefing  en een Power Point presentatie laat hij ons kennis maken met het transport in het leger van nu.

·         12.05 uur: De Regimentscommandant van het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen de Luitenant-Kolonel  Gerard van Kuijck  overhandigd, na een korte toespraak, het eerste exemplaar van herinneringsboek van 829-832 Zware Transport Compagnie uit aan de oudste aanwezige oud CC van onze compagnie de Luitenant-Kolonel BD Ton Maas. Dit boek is geschreven door de Luitenant-Kolonel BD der Intendance Piet  IJntema. Ook hij wordt in het zonnetje gezet.

·         12.30 uur: De Regimentscommandant, hierbij geassisteerd door de Regimentsadjudant Ad van Grevenbroek , neemt nogmaals het woord  en zet Henk Kruit in de houding.  (dit lukte feilloos). Wegens zijn inspanningen en aanpak vanaf 2005 , de 5 grote reünies, de website etc. blijkt Henk te zijn voorgedragen voor de Regimentslegpenning.  Deze wordt hem door de Commandant persoonlijk overhandigd.

·         13.00 uur: Het officiële gedeelte van de reünie is afgelopen en het buffet is geopend. Alhoewel op één of andere duistere wijze de broodjes Kroket eerder op zijn als de rij lang is, blijken er voldoende lekkere broodjes en soep te zijn om de hongerige magen te vullen.

·         14.00 uur: De taveerne opent de bierpomp en iedereen waaiert uit. Vanzelfsprekend wordt de YT 514 niet overgeslagen. De trekker blijft overigens in het DAF Museum staan om te worden geschouwd. Bij goedkeuring wordt de YT door dhr. Verhoef in bruikleen afgestaan aan het museum! Opvallend is dat nagenoeg iedereen moeite had de trekker in te komen en weer uit te gaan., Na vele jaren blijken de spieren niet zo te functioneren als vroeger……
Op het plein worden de eerste groepjes gevormd en komen de sterke verhalen op gang.  Anderen lopen geïnteresseerd door het museum en vergapen zich aan de uitgestalde militaire voertuigen en de prachtige civiele voertuigen uit vervlogen jaren.  Ook de personenwagens op de verdieping krijgen de nodige aandacht. De biertap krijgt klandizie.

·         16.30 uur: aan alles komt een eind. Ook aan deze reünie. Bij het verlaten van het pand krijgt iedereen tegen inlevering van zijn badge het herinneringsboek mee naar huis.

Volle aandacht in de zaal!
Overste BD Ton Maas ontvangt het eerste exemplaar van het 829-832ZWtCie Herinneringsboek uit handen van de Regimentscommandant  de Luitenant-Kolonel Gerard van Kuijck,
Henk Kruit wordt in de houding gezet door de Regimentscommandant.
De Regimentspenning ( nr. 65) + oorkonde en een verbouwereerde Henk...
Mooi, al die kerels...even terug naar toen!
Legendarisch......Ebel Zijlstra


Badge inleveren, Boek ontvangen en weer op weg naar huis!

·         Conclusie: Een perfecte reünie.  Iedereen tevreden.  Over drie jaar (2021) de 6e reünie in Soesterberg.  Dat staat! Zet het maar alvast in je agenda! Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Johan Walhout. Meer foto's van de reunie in het fotoboek (rechterzijde website "reunie 2018")

zondag 15 april 2018

Het Herinneringsboek van onze Compagnie!

Zaterdag 14 april, lag er een dikke enveloppe van de Krijgsmacht in de brievenbus met daarin het eerste exemplaar van het 66 pagina's dikke herinneringsboek van 829-832 Zware Transport Compagnie!
Iedere reünist kreeg op de reunie een exemplaar mee naar huis. Er is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar voor leden die niet op de reunie aanwezig waren. Vooralsnog zijn hier geen kosten aan verbonden. Wel verzend- en handlingkosten.

Iedereen heeft inmiddels een mailtje gehad met daarin de bestelprocedure.  De bestellingen stromen binnen!
Update: 25-4-2018 : voorraad is uitverkocht. Nadere info volgt.