maandag 26 maart 2018

Wat doet het bureau geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (BGB&T)

In het museum van het Regiment Bevoorrading- en Transporttroepen is ook het Bureau Geschiedschrijving gevestigd. Wij, als oudgedienden van 829-832ZwtCie, hebben nogal wat te danken aan deze harde werkers. Veel info en hulp bij de totstandkoming van ons Compagniesboek.

Doelstelling:

Gestructureerd verzamelen en vastleggen van de geschiedenis van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum 20 oktober 2000 en diens stamregimenten  Regiment Aan-en Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen. Daarbij beoogt het BGB&T om de verzamelde geschiedenis te digitaliseren en ter beschikking te stellen voor alle belangstellenden.

Organisatie:

Het BGB&T wordt samengesteld uit (onder) officieren welke behoren dan wel hebben behoord tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen of tot de stamregimenten Regiment Aan-en Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen.
Het BGB&T bestaat uit een kerngroep van vaste medewerkers die het management voeren ten behoeve van het bereiken van de hiervoor genoemde doelstelling. Deze kerngroep wordt bijgestaan en gevoed met informatie door vaste aanspreekpunten bij de grotere B&T-eenheden ( B&TCo, 11Bevocie AASLT, DVVO, OTCLog, OTCRij) Daarnaast kan de kerngroep zich laten bijstaan door gespecialiseerde vrijwillige medewerkers, die zich richten op een specifiek gedeelte van de geschiedschrijving.

De BGB&T heeft zijn zetel bij de Historische verzameling Bevoorradings- en Transporttroepen te Soesterberg. Bij deze historische Verzameling wordt al het historische materiaal, zoveel mogelijk gedigitaliseerd, opgeslagen.


Op de foto twee medewerkers van het Bureau Geschiedschrijving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten