maandag 20 augustus 2018

Cor Wilbrink...al meer dan drie maanden op de IC in Maastricht....Stuur een kaart!
Er zijn pechvogels op de wereld. Op zich niet erg want de meesten van ons kunnen wel tegen een stootje. En na regen komt zonneschijn...toch?
Bij Kpl 1 bd. Cor Wilbrink ligt het toch wat anders. Al jaren geplaagd door COPD, moest Cor hiervoor een operatie ondergaan in het Maastricht UMC+. Inmiddels meer dan drie maanden verder en Cor ligt nog steeds aan bed gekluisterd op de Intensive Care. Er is een infectie ontstaan waardoor Cor vanaf de operatie aan de beademing ligt met een Tracheastoma op z'n keel. Al die tijd ook geen vast eten meer, maar aan de slang met vloeibaar voedsel. Ook praten kan niet zolang de Tracheastoma vast zit.  Begin juni zijn Ebel Zijlstra, Piet van Tiel, Toon Dekker en ik (Henk Kruit) bij Cor op bezoek geweest. Om heel eerlijk te zeggen...Daar werden we niet vrolijk van. De afgelopen twee weken ben ik twee keer op bezoek geweest. De situatie is nog niet echt verbeterd, maar Cor lacht in ieder geval weer. Zeker nadat ik een brief van Piet van Tiel had voorgelezen. Praten kan helaas nog niet en zitten en lopen ook niet. Hij ligt nog steeds op de IC, terwijl er om hem heen allerlei tragedies afspelen. Geen prettige situatie, maar het is niet anders. Er zit, volgens zijn dochter, wel enige progressie in het ziektebeeld.
Om Cor een beetje op te vrolijken lijkt het ons een goed idee om Cor te overstelpen met Beterschapskaarten. Als iedereen  Cor een kaart stuurt, dan moet de postdienst van het UMC overuren maken! 

Het adres van Cor:  

Kpl 1 bd.  Cor Wilbrink,
Maastricht UMC+
afdeling Intensive Care,
Postbus 5800,
6202AZ Maasstricht

Niet vergeten dus: Stuur Cor een kaart en zorg dat alles vol komt te hangen! Oprecht bedankt!

Henk. 

donderdag 17 mei 2018

Nogmaals de DAF YT514 van dhr. Verhoef.

De trekker staat nog altijd in Eindhoven in afwachting van de schouwing door de collectiecommissie. Het ziet er wel naar uit dat deze schitterend gerestaureerde trekker een definitief plaatsje krijgt. Hierover later! Wel staat hij nu op een prominente plek midden in het museum!

Update 20 augustus 2018: inmiddels is er een bruikleenovereenkomst gemaakt en behoort de YT514 tot de museumcollectie!


maandag 23 april 2018

De DAF YT 514 op tijd voor de reunie!

Daar is 'tie dan: wat een schoonheid! De YT 514 van Verhoef Transport uit Zevenaar arriveert bij het DAF museum.

De Reünie van 2018 van uur tot uur....


·         Zaterdagmorgen vroeg  09.45 uur: Binnen het DAF Museum wordt de laatste hand gelegd aan de ontvangst met koffie en gebak. De  Reünie crew is reeds aanwezig en een aantal is bezig de badges te sorteren op alfabet. De dieplader met daarop de in nieuwstaat verkerende DAF YT 514 arriveert en wordt afgeladen. Met Piet van Tiel achter het toch wel erg grote stuurwiel wordt de YT het museum binnengereden. De eerste gasten arriveren.

·         10.45 uur: Het merendeel van de reünisten is binnen. De koffie met vlaai vindt gretig aftrek.

·         11.35 uur: Iedereen binnen. We kunnen beginnen. Henk Kruit opent de reünie met een kort  praatje waarin ook de overledenen worden herdacht. Ook gaan de gedachten uit naar die mannen die door ziekte niet aanwezig kunnen zijn. Na de huishoudelijke mededelingen is het woord aan Kol. BD Toine Fraanje die ons meeneemt naar de “AAT toen en NU”. Middels een korte briefing  en een Power Point presentatie laat hij ons kennis maken met het transport in het leger van nu.

·         12.05 uur: De Regimentscommandant van het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen de Luitenant-Kolonel  Gerard van Kuijck  overhandigd, na een korte toespraak, het eerste exemplaar van herinneringsboek van 829-832 Zware Transport Compagnie uit aan de oudste aanwezige oud CC van onze compagnie de Luitenant-Kolonel BD Ton Maas. Dit boek is geschreven door de Luitenant-Kolonel BD der Intendance Piet  IJntema. Ook hij wordt in het zonnetje gezet.

·         12.30 uur: De Regimentscommandant, hierbij geassisteerd door de Regimentsadjudant Ad van Grevenbroek , neemt nogmaals het woord  en zet Henk Kruit in de houding.  (dit lukte feilloos). Wegens zijn inspanningen en aanpak vanaf 2005 , de 5 grote reünies, de website etc. blijkt Henk te zijn voorgedragen voor de Regimentslegpenning.  Deze wordt hem door de Commandant persoonlijk overhandigd.

·         13.00 uur: Het officiële gedeelte van de reünie is afgelopen en het buffet is geopend. Alhoewel op één of andere duistere wijze de broodjes Kroket eerder op zijn als de rij lang is, blijken er voldoende lekkere broodjes en soep te zijn om de hongerige magen te vullen.

·         14.00 uur: De taveerne opent de bierpomp en iedereen waaiert uit. Vanzelfsprekend wordt de YT 514 niet overgeslagen. De trekker blijft overigens in het DAF Museum staan om te worden geschouwd. Bij goedkeuring wordt de YT door dhr. Verhoef in bruikleen afgestaan aan het museum! Opvallend is dat nagenoeg iedereen moeite had de trekker in te komen en weer uit te gaan., Na vele jaren blijken de spieren niet zo te functioneren als vroeger……
Op het plein worden de eerste groepjes gevormd en komen de sterke verhalen op gang.  Anderen lopen geïnteresseerd door het museum en vergapen zich aan de uitgestalde militaire voertuigen en de prachtige civiele voertuigen uit vervlogen jaren.  Ook de personenwagens op de verdieping krijgen de nodige aandacht. De biertap krijgt klandizie.

·         16.30 uur: aan alles komt een eind. Ook aan deze reünie. Bij het verlaten van het pand krijgt iedereen tegen inlevering van zijn badge het herinneringsboek mee naar huis.

Volle aandacht in de zaal!
Overste BD Ton Maas ontvangt het eerste exemplaar van het 829-832ZWtCie Herinneringsboek uit handen van de Regimentscommandant  de Luitenant-Kolonel Gerard van Kuijck,
Henk Kruit wordt in de houding gezet door de Regimentscommandant.
De Regimentspenning ( nr. 65) + oorkonde en een verbouwereerde Henk...
Mooi, al die kerels...even terug naar toen!
Legendarisch......Ebel Zijlstra


Badge inleveren, Boek ontvangen en weer op weg naar huis!

·         Conclusie: Een perfecte reünie.  Iedereen tevreden.  Over drie jaar (2021) de 6e reünie in Soesterberg.  Dat staat! Zet het maar alvast in je agenda! Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Johan Walhout. Meer foto's van de reunie in het fotoboek (rechterzijde website "reunie 2018")

zondag 15 april 2018

Het Herinneringsboek van onze Compagnie!

Zaterdag 14 april, lag er een dikke enveloppe van de Krijgsmacht in de brievenbus met daarin het eerste exemplaar van het 66 pagina's dikke herinneringsboek van 829-832 Zware Transport Compagnie!
Iedere reünist kreeg op de reunie een exemplaar mee naar huis. Er is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar voor leden die niet op de reunie aanwezig waren. Vooralsnog zijn hier geen kosten aan verbonden. Wel verzend- en handlingkosten.

Iedereen heeft inmiddels een mailtje gehad met daarin de bestelprocedure.  De bestellingen stromen binnen!
Update: 25-4-2018 : voorraad is uitverkocht. Nadere info volgt.maandag 26 maart 2018

Wat doet het bureau geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (BGB&T)

In het museum van het Regiment Bevoorrading- en Transportgroepen is ook het Bureau Geschiedschrijving gevestigd. Wij, als oudgedienden van 829-832ZwtCie, hebben nogal wat te danken aan deze harde werkers. Veel info en hulp bij de totstandkoming van ons Compagniesboek.

Doelstelling:

Gestructureerd verzamelen en vastleggen van de geschiedenis van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum 20 oktober 2000 en diens stamregimenten  Regiment Aan-en Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen. Daarbij beoogt het BGB&T om de verzamelde geschiedenis te digitaliseren en ter beschikking te stellen voor alle belangstellenden.

Organisatie:

Het BGB&T wordt samengesteld uit (onder) officieren welke behoren dan wel hebben behoord tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen of tot de stamregimenten Regiment Aan-en Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen.
Het BGB&T bestaat uit een kerngroep van vaste medewerkers die het management voeren ten behoeve van het bereiken van de hiervoor genoemde doelstelling. Deze kerngroep wordt bijgestaan en gevoed met informatie door vaste aanspreekpunten bij de grotere B&T-eenheden ( B&TCo, 11Bevocie AASLT, DVVO, OTCLog, OTCRij) Daarnaast kan de kerngroep zich laten bijstaan door gespecialiseerde vrijwillige medewerkers, die zich richten op een specifiek gedeelte van de geschiedschrijving.

De BGB&T heeft zijn zetel bij de Historische verzameling Bevoorradings- en Transporttroepen te Soesterberg. Bij deze historische Verzameling wordt al het historische materiaal, zoveel mogelijk gedigitaliseerd, opgeslagen.


Op de foto twee medewerkers van het Bureau Geschiedschrijving.

woensdag 28 februari 2018

2018......

2018....63 jaar na de oprichting van 819-832 ZwtCie... wie zet de traditie voort? Voor 829 is dat zeker 140 Zwaar Transport Compagnie!


maandag 26 februari 2018

Update 26 februari 2018


Eind februari, een korte briefing over de stand van zaken. De reuniegangers krijgen apart een mail waarin het programma wordt beschreven en de juiste aanvangstijd. Die is namelijk vervroegd. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 160deelnemrs. Een ongekende deelname! Op de valreep haakte Jan Willen van Hoorn Alkema (Lnt-Kol.BD) aan. Geweldig om ook deze oud CC op de reünie te hebben. Hij deed tenslotte het licht uit van de compagnie en zette de traditie van 829-832 voort bij de 111 Zwaar Transport Compagnie.
Wie stonden er nog meer bij de poort: Deze keer , naast Jan Willen van Hoorn Alkema, Huub Ophelders uit Landgraaf.  Welkom  terug allebei! Biertje staat klaar in de bar!
De definitieve deelnemerslijst, op alfabet en op lichting staat aan de rechterkant. Evenals de allerlaatste versie van de ledenlijst.
Geen verdere mededelingen, gauw verder met de voorbereiding van de reünie!
Met AAT Groet,
Henk Kruit

Update: nog twee man extra op de reünielijst....!


foto: archief Bureau Geschiedschrijving van het Regiment Bevoorradings- en Transportgroepen