zondag 15 april 2018

Daar is 'tie dan!

Gisteren, zaterdag 14 april, lag er een dikke enveloppe van de Krijgsmacht in de brievenbus met daarin het eerste exemplaar van het 66 pagina's dikke herinneringsboek van 829-832 Zware Transport Compagnie!
Iedere reünist krijgt volgende week een exemplaar mee naar huis. Er zijn een beperkt aantal  beschikbaar voor leden die niet op de reunie kunnen zijn. Info hierover komt volgende week na de reunie op de FaceBookpagina en op deze site.


maandag 26 maart 2018

Wat doet het bureau geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (BGB&T)

In het museum van het Regiment Bevoorrading- en Transportgroepen is ook het Bureau Geschiedschrijving gevestigd. Wij, als oudgedienden van 829-832ZwtCie, hebben nogal wat te danken aan deze harde werkers. Veel info en hulp bij de totstandkoming van ons Compagniesboek.

Doelstelling:

Gestructureerd verzamelen en vastleggen van de geschiedenis van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum 20 oktober 2000 en diens stamregimenten  Regiment Aan-en Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen. Daarbij beoogt het BGB&T om de verzamelde geschiedenis te digitaliseren en ter beschikking te stellen voor alle belangstellenden.

Organisatie:

Het BGB&T wordt samengesteld uit (onder) officieren welke behoren dan wel hebben behoord tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen of tot de stamregimenten Regiment Aan-en Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen.
Het BGB&T bestaat uit een kerngroep van vaste medewerkers die het management voeren ten behoeve van het bereiken van de hiervoor genoemde doelstelling. Deze kerngroep wordt bijgestaan en gevoed met informatie door vaste aanspreekpunten bij de grotere B&T-eenheden ( B&TCo, 11Bevocie AASLT, DVVO, OTCLog, OTCRij) Daarnaast kan de kerngroep zich laten bijstaan door gespecialiseerde vrijwillige medewerkers, die zich richten op een specifiek gedeelte van de geschiedschrijving.

De BGB&T heeft zijn zetel bij de Historische verzameling Bevoorradings- en Transporttroepen te Soesterberg. Bij deze historische Verzameling wordt al het historische materiaal, zoveel mogelijk gedigitaliseerd, opgeslagen.


Op de foto twee medewerkers van het Bureau Geschiedschrijving.

woensdag 28 februari 2018

2018......

2018....63 jaar na de oprichting van 819-832 ZwtCie... wie zet de traditie voort? Voor 829 is dat zeker 140 Zwaar Transport Compagnie!


maandag 26 februari 2018

Update 26 februari 2018


Eind februari, een korte briefing over de stand van zaken. De reuniegangers krijgen apart een mail waarin het programma wordt beschreven en de juiste aanvangstijd. Die is namelijk vervroegd. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 160deelnemrs. Een ongekende deelname! Op de valreep haakte Jan Willen van Hoorn Alkema (Lnt-Kol.BD) aan. Geweldig om ook deze oud CC op de reünie te hebben. Hij deed tenslotte het licht uit van de compagnie en zette de traditie van 829-832 voort bij de 111 Zwaar Transport Compagnie.
Wie stonden er nog meer bij de poort: Deze keer , naast Jan Willen van Hoorn Alkema, Huub Ophelders uit Landgraaf.  Welkom  terug allebei! Biertje staat klaar in de bar!
De definitieve deelnemerslijst, op alfabet en op lichting staat aan de rechterkant. Evenals de allerlaatste versie van de ledenlijst.
Geen verdere mededelingen, gauw verder met de voorbereiding van de reünie!
Met AAT Groet,
Henk Kruit

Update: nog twee man extra op de reünielijst....!


foto: archief Bureau Geschiedschrijving van het Regiment Bevoorradings- en Transportgroependinsdag 20 februari 2018

272 stukken van 829-832ZwtCie in de archieven van de Landmacht.....

Nadat eerst werd verteld dat alle archiefstukken van 829-832ZwtCie na 1980 vernietigd zijn, kom ik in de archieven van de N.I.M.H. (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) toch een map met 272 stukken over onze compagnie tegen. We gaan dus snel een afspraak maken, fototoestel mee en doorspitten.


Commando overdracht 829-832 Zware Transport Compagnie van 104 TGP naar 105 TBat op 1 april 1980foto's : Archief Bureau Geschiedschrijving Regiment Bevoorradings- en Transportgroepen ( zie fotoboek)

maandag 19 februari 2018

Het museum van de historische collectie van de Bevoorradings- en Transportgroepen in Soesterberg.

Zowel buiten als binnen wordt de herinnering aan onze compagnie levend gehouden! Buiten hangt "ons" schild en binnen een behoorlijk aantal relikwieën die herinneren aan barre tijden! Buiten hangen de schilden van twee compagnieën die na de opheffing van 829-832ZwtCie  "ons" logo geleend hebben. Die compagnieën hebben in ieder geval de traditie voortgezet!
woensdag 14 februari 2018

de YT 514 voor de reunie!

Afgelopen maandag is een bezoek gebracht aan de werkplaats van Transportbedrijf Verhoef in Zevenaar. Daar troffen we de DAF YT 514 van dhr. Verhoef sr. aan, die door hem volledig is gerestaureerd. Helemaal opnieuw gespoten, zelfs de koppelschotel is nieuw! Deze YT 514 komt voor één dag op 21 april as. te staan in het DAFmuseum! Er wordt speciaal een plekje vrijgemaakt voor deze schoonheid! Buiten stond ook nog een originele DAF huifoplegger....Die laten we maar staan :)

dinsdag 30 januari 2018

Update 30 januari 2018

Update 30 januari 2018
We beginnen met het goede nieuws, omdat er eigenlijk geen slecht nieuws te melden is. Een goeie start van het nieuwe jaar dus!
·         Het maximale aantal deelnemers voor de reünie is nu echt bereikt. We zitten over de 150 deelnemers en 3 gasten. Alleen in overleg ( mail 829.832zwaartransport@gmail.com) zijn er wellicht nog 3 plaatsen over.
·         De geschiedenis van 829-832 Zware Transport Compagnie is door Luitenant-Kolonel bd Piet IJntema, Geschiedschrijver van het Regiment, op papier gezet in een boekwerk van 66 pagina’s. Een 10 tal oud-gedienden hebben hun medewerking hieraan verleend. Ondanks het feit dat alle archieven van de compagnie vernietigd zijn, was er genoeg info in het Regimentsmuseum aanwezig om e.e.a. te completeren.  Het boekwerk wordt op de reünie officieel uitgereikt door Luitenant-Kolonel Gerard van Cuijck, Regimentscommandant van het Bevoorradings-en Transportregiment ( de opvolger van de Intendance en de A.A.T.) aan onze  oud Compagnies Commandant 829-832 ZwtCie de Luitenant-Kolonel  bd. Ton Maas.
·         Verdere info over de reünie wordt vanaf heden middels een mail naar de  deelnemers gestuurd.
·         Deelnemerslijst + deelnemerslijst op lichting staan op de nieuwe site ( www.829-832zwaartransport.nl)  evenals de ledenlijst per 30-1-2018.
·         3 nieuwe mannen aan de poort dit keer. Marten Kalis is de eerste. Maren is met z’n eigen auto. Zet die maar voor de compagnie en snel naar de bar. We zitten op je te wachten. Theo Uijen (68-4)  is met de YB 616, Ze hebben je nodig in de werkplaats Theo!  Eerst maar een pilsje in de bar! Als laatste komt Ben van den Bosch (71-2) naar binnen met z’n 514.  Afspuiten, aftanken en hup, ook naar de bar. Dan kunnen we beginnen! Welkom terug bij de compagnie alle drie. Ook alle drie deelnemer aan de reünie, dat wordt dus gezellig!
·         Het aantal leden dat met naam, mailadres en huisadres bekend is in de administratie, is boven de 400 uitgekomen! Er zijn maar weinig reünieclubs bekend binnen de Landmacht met zoveel leden. Dat houden we zo.
Oproep:
Voor de reünie ben ik nog op zoek naar 2 leden die mij kunnen helpen bij de ontvangst etc. Een erebaan, onbezoldigd, maar bijzonder gezellig om te doen. Twee hebben zich al opgegeven.  Eind februari wil ik met deze mannen een ochtend sparren om alle zaken op een rij te krijgen. Even een mailtje naar 829.832zwaartransport@gmail en je bent direct aangenomen. Laat mij niet in de steek! 

update: inmiddels zijn er 5 man die assisteren! geweldig! 

Op naar het voorjaar en blijf gezond!
Met AAT groet,

Henk Kruit

Maximale aantal Reüniegangers bereikt!


In al die jaren nog nooit gebeurd, maar nu zitten we toch echt aan ons taks.... meer dan 150 deelnemers aan de reunie van 21 april as. Alleen in overleg ( mail : 829.832zwaartransport@gmail.com ) zijn er wellicht nog 3 plaatsen vrij.